ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างรายคาบ

9 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) 

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2(สัมภาษณ์)

7 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพ ครั้งที่ 1

26 ตุลาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ 

27 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ

26 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

22 กันยายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) 

9 กันยายน 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ โหลดไฟล์รายละเอียดพร้อมใบสมัครใบสมัคร 

27 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

26 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

24 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) 

17 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบจำนวน7ตำแหน่ง9อัตรา 

31 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 

29 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

25 มีนาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ 

14 มีนาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ---- โหลดใบสมัคร  

11 พฤศจิกายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบจำนวน3ตำแหน่ง3อัตรา  

29 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้ายรายคาบ 

28 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้ายรายคาบ 

27 กันยายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

13 กันยายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ---- โหลดใบสมัคร

9 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้ายรายคาบ 

8 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้ายรายคาบ 

7 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

21 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบจำนวน5ตำแหน่ง7อัตรา 

7 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

27 เมษายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1

19 เมษายน 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

16 เมษายน 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

29 มกราคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว

28 มกราคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว 

27 มกราคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

20 มกราคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ 

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเข้าทำงาน

26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว 

25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

12 พฤศจิกายน 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ

12 สิงหาคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว

7 สิงหาคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

3 สิงหาคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมข่าวสาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขุนหาญ