ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
7 พฤษภาคม 2564

  ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

27 เมษายน 2564

  ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1

19 เมษายน 2564

  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

16 เมษายน 2564

  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

29 มกราคม 2564

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว

28 มกราคม 2564

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว 

27 มกราคม 2564

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

20 มกราคม 2564

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ 

27 พฤศจิกายน 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเข้าทำงาน

26 พฤศจิกายน 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว 

25 พฤศจิกายน 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

12 พฤศจิกายน 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ

12 สิงหาคม 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว

7 สิงหาคม 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

3 สิงหาคม 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมข่าวสาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ข่าวรับสมัครงาน