ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
27 พฤศจิกายน 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเข้าทำงาน (NEW)

26 พฤศจิกายน 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว 

25 พฤศจิกายน 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

12 พฤศจิกายน 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ

12 สิงหาคม 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันรายงานตัว

7 สิงหาคม 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายคาบ

3 สิงหาคม 2563

   ประกาศโรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมข่าวสาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ข่าวรับสมัครงาน