แผนการจัดซื้อวัสดุโรงพยาบาลขุนหาญ ปีงบประมาณ 2566

 

  แผนการจัดซื้อวัสดุโรงพยาบาลขุนหาญ ปีงบประมาณ 2566       
  •   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ดาวน์โหลด

  •   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         (ปรับแผน เมษายน 2566)

 

ดาวน์โหลด 

 


Print  

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขุนหาญ