ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

 

 วันที่ประกาศ  วันสิ้นสุดการประกาศ ชื่อเรื่อง
27 พฤศจิกายน 63  
23 พฤศจิกายน 63  

ร่างางประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 หมวด 145 รายการ

13 กรกฎาคม 63   20 กรกฎาคม 63 

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

18 มิถุนายน 63  23 มิถุนายน 63

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ทางการแพทย์  จำนวน 4 รายการ

24 มีนาคม 63 27 มีนาคม 63

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อวัสดุเลนส์แก้วตาเทียม และสารหนืดสำหรับผ่าตัดตา จำนวน 2 รายการ

 

ข่าวซื้อจัดจ้าง

 

 วันที่ประกาศ

ชื่อเรื่อง

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่ 28 เมษายน 2563
  •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานทันตกรรม
  •