ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

 

 วันที่ประกาศ  วันสิ้นสุดการประกาศ ชื่อเรื่อง
23 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564
15 มิถุนายน 2564 23 มิถุนายน 2564
22 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564
16 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564  24 กุมภาพันธ์ 2564 
9 กุมภาพันธ์ 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
27 พฤศจิกายน 63  
23 พฤศจิกายน 63  

ร่างางประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 หมวด 145 รายการ

13 กรกฎาคม 63   20 กรกฎาคม 63 

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

18 มิถุนายน 63  23 มิถุนายน 63

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ทางการแพทย์  จำนวน 4 รายการ

24 มีนาคม 63 27 มีนาคม 63

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อวัสดุเลนส์แก้วตาเทียม และสารหนืดสำหรับผ่าตัดตา จำนวน 2 รายการ

 


พิมพ์