ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

 

 วันที่ประกาศ  วันสิ้นสุดการประกาศ ชื่อเรื่อง
15 มิถุนายน 2564 23 มิถุนายน 2564
22 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564
16 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564  24 กุมภาพันธ์ 2564 
9 กุมภาพันธ์ 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
27 พฤศจิกายน 63  
23 พฤศจิกายน 63  

ร่างางประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 หมวด 145 รายการ

13 กรกฎาคม 63   20 กรกฎาคม 63 

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

18 มิถุนายน 63  23 มิถุนายน 63

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ทางการแพทย์  จำนวน 4 รายการ

24 มีนาคม 63 27 มีนาคม 63

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อวัสดุเลนส์แก้วตาเทียม และสารหนืดสำหรับผ่าตัดตา จำนวน 2 รายการ

 


พิมพ์