ข่าวซื้อจัดจ้าง

 

 วันที่ประกาศ

ชื่อเรื่อง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 หมวด 154 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลขุนหาญ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่ 28 เมษายน 2563
  •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานทันตกรรม
  •  

พิมพ์  

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขุนหาญ